Jesteśmy na FB

sledztwoEUlogo

Detektywi na Facebook-u

Detektywistyka marki Sledztwo.EU jest już z bieżącymi informacjami dostępna na portalu społecznościowym FB.

Zapraszamy zainteresowany do subskrypcji naszego FP pod adresem: https://www.facebook.com/sledztwo.EU

Każdy ma prawo poznać prawdę.

Biuro Detektywistyczne Sledztwo.EU poleca nowość na rynku:

Tragedia, szok, niepewność… Gdy nasza codzienność zostaje nagle i w dramatycznych okolicznościach zmieniona, gdy niezależne od nas wydarzenia burzą nasze życie, wtedy możemy szybko wrócić do normalności, tylko gdy znamy prawdę.
sledztwoEUlogo

Detektywistyka marki Sledztwo.EU. Jesteśmy grupą licencjonowanych prywatnych detektywów, szanujących poufność i zachowujących tajemnicę oraz powagę spraw, zlecanych przez naszych Klientów.

Współpracujemy z ekspertami w wielu, niezbędnych do prawidłowej realizacji naszych działań dziedzin.

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, usługami detektywistycznymi są czynności polegające na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowane na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą, w formach i w zakresach niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych na mocy odrębnych przepisów.

Co może detektyw? Zawód detektywa jest w Polsce opisany w ustawie z 6. lipca 2001 roku, o usługach detektywistycznych. Z założenia usługi detektywistyczne wypełniają przestrzeń między oczekiwaniami Klientów w kwestiach sprawdzeń danych, faktów, informacji niezbędnych do prawidłowej oceny sytuacji, pomocnych w podejmowaniu decyzji, a jeszcze nie będących w zainteresowaniu organów ścigania lub uzupełniają działania instytucji kontrolnych, służb lub realizowanych przez te instytucje w innych obszarach.

Zdjęcie0458.jpg

Wykonujemy czynności detektywistyczne w szczególności:

1) w sprawach wynikających ze stosunków prawnych dotyczących osób fizycznych,
2) w sprawach wynikających ze stosunków gospodarczych dotyczących: a) wykonania zobowiązań majątkowych, zdolności płatniczych lub wiarygodności w tych stosunkach,
b) bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych lub znaków towarowych,
nieuczciwej konkurencji lub ujawnienia wiadomości stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową,
3) sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym,
4) poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się,
5) poszukiwanie mienia,
6) zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe albo inne, jeżeli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego.

Katalog możliwości i spraw, nad którymi pracują prywatni detektywi jest niezwykle szeroki i zależy od potrzeb Klienta, zleceniodawcy.

Sledztwo.EU – pracujemy na terenie całej Polski.

Kierujemy się zasadami etyki, lojalnością wobec zlecającego usługę i szczególną starannością, aby nie naruszyć wolności i praw człowieka i obywatela. Pracujemy zgodnie z przyjętymi standardami. Zebrane przez naszych detektywów materiały mogą służyć, jako materiały dowodowe przedstawiane podczas spraw sądowych oraz postępowania przygotowawczego.

Zapraszamy do kontaktu z Biurem Detektywistycznym Sledztwo.EU:

poczta elektroniczna: kancelaria(at)sledztwo.eu

 

 

Zapisz