Audyt bezpieczeństwa

sledztwoEUlogoAudyt bezpieczeństwa

Jest działaniem doradczo-kontrolnym opartym o praktyczne doświadczenie ekipy audytorów, skorelowanym z obowiązującymi przepisami i normami, przyjętymi dla konkretnych działań. Podczas audytu następuje zapoznanie i zaopiniowanie istniejącej dokumentacji, np. procedur ochrony, porównanie zapisów ze stanem faktycznym, poprzez zbadanie reakcji i znajomości przyjętych zasad przez odpowiedzialne za realizację takich działań osoby, jak również zaopiniowanie alternatywnych rozwiązań.

Audyt bezpieczeństwa jest dedykowany obiektom przemysłowym, handlowym, produkcyjnym, mieszkaniowym, rekreacyjno-turystycznym, gastronomicznym. Posiada formę opracowania pisemnego i jest niezbędny dla prawidłowego zarządzania ryzykiem.

Może być działaniem wspomagającym dalszy rozwój realizowanej polityki bezpieczeństwa. Może podnosić zagadnienia ochrony fizycznej, działań kontrinwigilacyjnych, jak również komunikacyjnych i informatycznych.

Zespół audytorów Sledztwo.EU realizował działania audytorskie dla poważnych zakładów przemysłowych, obiektów handlowych, mieszkaniowych i turystycznych. Posiadamy odpowiednie rekomendacje.

 

Zapisz

Zapisz

Comments are closed