Dowody

sledztwoEUlogoPolecamy własne laboratorium audio, wideo i foto, w zakresie odszumiania, wyostrzania i analizy wraz z transkrypcją wszelkich materiałów dźwiękowych, wizyjnych i fotograficznych, na cele sądowe-dowodowe oraz do własnego użytku. 

Biuro detektywistyczne Sledztwo.EU proponuje eksperckie usługi wyspecjalizowanych badań, analiz, ekspertyz, testów i sprawdzeń, w tym np.:

– analizy fizykochemiczne, badania dokumentów, badania fonoskopijne, badania wypadków samochodowych;

– testy DNA, zbieranie i badania śladów pozostawionych w miejscu przestępstwa;

– profilowanie psychologiczne osób;

– wszechstronne badanie sprzętu komputerowego, telefonów komórkowych, np. pod kątem odzyskiwania i zapisywania danych, także z uszkodzonych wszelkich nośników;

– sprawdzenia pomieszczeń (biur, domów, mieszkań, hoteli, pensjonatów etc) pod kątem odnalezienia i eliminacji zamontowanych w nich podsłuchów, ukrytych kamer, fotopułapek i innych urządzeń;

– ekspertyz technicznych i orzeczeń oraz wycen wykorzystywanych w procesach odszkodowawczych;

pozostałych, związanych z realizowanymi sprawami innych działań specjalistycznych będących w gestii zainteresowania Klientów, a nie stojących w sprzeczności z prowadzonymi przez organy ścigania sprawami i polskim prawem.

 

DSC00308

WYNAJEM, SPRZEDAŻ i DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO

Sledztwo.EU doradza w zakresie doboru, zakupu i eksploatacji wybranego sprzętu specjalistycznego, ułatwiającego wykonywanie działań związanych z pozyskiwaniem dowodów w wybranych sprawach Klientkom i Klientom. Każdorazowo ustalamy stan prawny, wydając w razie potrzeby potwierdzone przez współpracujące biura prawne opinie dotyczące możliwości zastosowania środków technicznych. Działania detektywistyczne, służące zbieraniu dowodów m.in. w sprawach przygotowywanych na sądowe wokandy, realizujemy w zgodzie z ustawą o usługach detektywistycznych.

 

Zapisz

Zapisz

Comments are closed