Kontakt

sledztwoEUlogo

Detektywistyka Sledztwo.EU

e-mail: kancelaria(at)sledztwo.eu

 

 

 

Informujemy, że od dnia 01.03.2017 kontakt z nami jest możliwy TYLKO za pośrednictwem podanego powyżej adresu poczty elektronicznej.

W związku z przeprowadzoną reorganizacją – wyłączeniem działań ówczesnego tzw. „Biura” spod zarządu pierwotnego właściciela niniejszej domeny, likwidacji działalności w pierwotnym stanie prawnym i migracji działań na funkcjonujące na terenie całej Polski podmioty zewnętrzne, informujemy, że podany wcześniej, na wizytówkach, w reklamie prasowej, jak również mediach społecznościowych i na tej stronie oraz na innych stronach internetowych numer telefonu został wyłączony. Informujemy ponadto, że nie istnieje prawnie zarejestrowany jeden podmiot pod nazwą „Biuro Detektywistyczne Sledztwo.EU”, które byłoby wpisane na listę Dz. Reg. MSWiA. Pozostający znak graficzny ma wyłącznie charakter marketingowy. Wszelkie zlecenia i zapytania przekierowane są z podanego adresu poczty elektronicznej do wykonujących swoje obowiązki, zgodnie z obowiązującym prawem, licencjonowanych przez Policję prywatnych detektywów. Gwarantujemy, że ta zmiana przyczynia się do usprawnienia pojedynczych działań, jak również obniżenia cen świadczonych usług. Operator poczty e-mail nie prowadzi działalności informacyjnej i nie odpowiada na nie związane z działalnością prywatnych detektywów zapytania. W związku ze zmianami nie jest prowadzona, także marketingowa, żadna baza danych, wymagająca zgłoszenia zbiorów. Właściciel domeny prowadzi działalność reklamową, której celem jest promowanie zagadnień bezpieczeństwa.

 

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Comments are closed