Windykacja przedsądowa

sledztwoEUlogo Detektywistyka marki SLEDZTWO.eu, to również pomoc w przeprowadzaniu przedsądowych procesów windykacyjnych, związanych z szeroko pojmowaną obsługą wierzytelności. Ustalenie majątku, źródła dochodów, zakresu możliwości spełnienia roszczenia przez dłużnika, jest dla nas priorytetem. Na podstawie możliwości dawanych naszym ekspertom poprzez posiadanie państwowych uprawnień do zdobywania i przetwarzania informacji, jesteśmy skuteczniejsi. Współpracujemy z bankami danych o wierzytelnościach, biurami informacji, pozyskujemy informacje od Urzędów, Instytucji i Organizacji. Podejmowane zadania realizujemy na zlecenie podmiotów prawnych, jak również osób fizycznych, tak w kwestiach obrotu gospodarczego, jak i zobowiązań prywatnych.

W zakresie odzyskiwania wierzytelności współdziałamy ściśle z Kancelarią Adwokacką, która na zlecenie naszych Klientów, prowadzi sprawy mediacyjne, a jeśli sytuacja tego wymaga, także reprezentuje interesy Wierzycieli przed sądami.

W kontaktach z Dłużnikami stosujemy zasadę konsekwentnej skuteczności, przy zachowaniu daleko idącego zaufania i pomocy. Wierzymy, że nie każdy niespłacony dług jest skutkiem zaplanowanego działania, dlatego doradzamy także w kwestiach możliwości wypełnienia zobowiązań, dopasowanych do zastanej i zbadanej sytuacji.

Zapisz

Zapisz

Comments are closed